Окачени фАСАДИ

През последните години Кoмпанията успешно проектира и представя широко разнообразие

от системи за фасади.

 

Различната технология на съединяване на профилните системи с базовата конструкция

на сградата, разделя окачените фасади на

три основни вида:

 

● Капачкова

 

С външна декоративна алуминиева капачка по вертикала и хоризонтала или само в едно от двете направления.

 

● Елементна

 

При нея не се изисква специално залепване на стъклопакетите. Стъклата се поставят в рамка

и се прикачват към носещата конструкция,

при което отвън се виждат малки фуги между стъклопакетите и тесни рамки от

алуминиеви профили.

 

● Структурна

 

С вградени планки в стъклопакета и възможност за полагане на силиконова фуга или гумени  уплътнения, които допринасят за облика и външният вид на сградата.

 

С помощта на окачените фасадни системи могат да се реализират едновременно вертикални и наклонени стъклени конструкции, покривни остъклявания, куполи, атриуми и зимни градини. Добрата геометрия на фасадните системите позволява комбинация от структурни и капачкови фасадни системи.

Предимства

 

Системите за окачени фасади, се доставят от водещи световни компании, включват широка гама от профили и разнообразни решения за реализирането на всяка фасада. Иновативните профилни елементи и конструкции за тези фасади изпълняват както архитектурните, технологичните и термоизолационните изисквания на съвременното строителство.

 

Основните технически предимства на окачените фасадни системи с алуминиева капачка могат да се обобщят като:

Опростена технология на съединяване на профилите, с което значително се улеснява монтажа на фасадата.

Висока здравина на конструкцията.

Гарантирана система за дренаж с висока степен на отводняване.

Издръжливост на силни ветрове и сеизмични колебания.

Шумо и топлоизолация, отговаряща на всички европейски изисквания.

Богата цветова гама на профилите и декоративните капачки, които придават индивидуален облик на сградата.

Могат да се монтират слънцезащитни жалузи.

Фасадното остъкляване е една съвременна възможност за модерно и ефективно остъкляване. Изборът на конкретен тип фасада, профилна система и стъкла, зависи

от типа сграда, изложението й, архитектурния проект и разбира се, от изисквания за функционалност и цена на инвеститора.

 

Окачените фасади от колонно-гредови тип, изпълнени самостоятелно или в съчетание със структурни фасади, са сред най-популярните у нас. Това вероятно е и причината много от съвременните офис сгради или търговски центрове да са изградени с окачени стъклени фасади. В поредицата от сгради се разкрива многообразието от огледални и цветни окачени или друг тип фасади, в някои от които стъклото умело се съчетава с композитни или термопанели.

 

Стандартните фасадни системи с декоративна алуминиева капачка, известни като колонно-гредови тип, имат големи конструктивни възможности. Те позволяват изграждането на едноетажни остъклявания или многоетажни фасади-завеси, наклонени фасади, покривни конструкции и зимни градини. Обикновено се използват стъклопакети с външно високоселективно стъкло.

 

Тежестта на стъклопакетите се поема от хоризонталните греди и чрез тях се предава на вертикалните колони, а закрепването на стъклопакетите става с помощта на алуминиеви лайсни, с предварително монтирани на тях уплътнители с ширина 50-60 мм.

Лайсните се закрепват с винтове за носещата конструкция и се покриват с декоративни капачки. Различното оцветяване на капачките придава на сградата специфичен дизайн и цветови отенък. Окачените фасади са с доказана издръжливост във времето, с добро уплътняване и налична система за отводняване. Коефициентът на топлопреминаване на профилната системата се доближава до този

на стъклопакета – Ug, който варира

в граници 3-3,8 W/m²K.

При влагането на допълнителни изолационни панели, фасадата достига и по-високи стойности на топло - и шумоизолация –

Ug = 1,5 W/m² K.

 

Системите позволяват изпълнение на фасади, куполи, пирамиди, зимни градини. От фирмата производител , смятат че тези две системи ще продължават да удовлетворяват нуждите на партньори и потребители.

 

Системата впечатлява с максимална структурна стабилност, постигната с минимално тегло на профилите. Проектантите имат богат избор на вертикални профили с различна височина на кутията, благодарение на което може да подбере подходящ профил с необходимите якостни свойства. Възможно изпълнение на фасада с капачка по вертикал и хоризонтал

с ширина 50 мм, както и в комбинация със силиконова фуга. Системата притежава дренажна система с три нива на отводняване

и постига високи топлотехнически характеристики.

 

С нея могат да се изградят капачкови фасади

с различна степен на изолиране, като коефициентът на топлопреминаване на стъклопакета е Ug=1,5 W/m²K.

 

Фасадна система за окачена фасада с константна конструктивна широчина от 50 мм, даваща широки възможности и максимално пропускане на светлината в сградата. Възможни са различни варианти за вертикални и наклонени фасади, както и вграждане на отваряеми части.

 

Системата предлага вертикални профили и хоризонтални (ригели) профили с различни конструктивни размери в дълбочина и дебелина покриващи максимален диапазон от изискванията за статика.

 

Създадени са няколко поднаправления, покриващи всички необходими изисквания за архитектурен дизайн:

предлага многообразие от декоративни капачки с различни форми,

капачкова фасада с подобрен коефициент на топлопреминаване Ug ≥ 0.86 W/m²K;

фасада с тънки носещи профили – видима широчина отвътре 15 мм и специална външна декоративна капачка.

приложение за покривни остъклявания, атриуми, куполи.

 

Предимствата на системата е специалното й приложение, разработено за монтаж към стоманена или друг тип носеща конструкция различна от алуминиевата.

Кристиан  Нейко